postup pri úmrtí

V prípade úmrtia treba zavolať pohotovostnú službu 112, ktorá k vám vyšle obhliadajúceho lekára.
Lekár vypíše list o prehliadke mŕtveho a následne určí príčinu smrti na mieste úmrtia pričom navrhne pochovať zosnulého v zákonnej lehote, alebo požaduje súdno-znaleckú pitvu.

Až po návšteve lekára treba zavolať pohrebnú službu ktorá odvezie zosnulého.

 

Potrebné doklady: OP alebo rodný list zosnulého, šaty pre zosnulého, OP objednávateľa obradu.