Sme tu

pre vás

Smrť blízkej osoby zasiahne človeka nepripraveného, smutného, s hlavou plnou pekných spomienok no aj starostí. V týchto ťažkých chvíľach Vám podávame pomocnú ruku.

circle thin

POHREBNÍCTVO

KVETINÁRSTVO

SLUŽBY

non-stop prevoz zosnulých

Zosnulých prevezieme z miesta úmrtia do našich chladiacich zariadení 24/7.

smútočné potreby

Široký výber drevených truhiel, urny, lampáše, krížiky, sviečky a iné.

pochovanie
alebo kremácia

Pochovanie či spopolnenie zosnulého s náležitým obradom.

viazanie kytíc
a vencov

Zabezpečíme vám kvety od jednoduchej kytice cez vence či ikebany po komplexnú kvetinovú výzdobu v obradnej sieni.

administratíva

Pozostalým automaticky vybavíme matričné doklady, čím aspoň čiastočne uľahčíme najťažšie chvíle rodiny zosnulého.

RECENZIE

KONTAKT

telefón

+421 949 555 292

e-mail

info@ivos.sk